10.05.2021
11:45
EN

SGK Genelgesi hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan bir yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Koronavirüsün (COVID-19)  Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği ve ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15'inci maddesinde;

"4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir."

hükmünün yer aldığı,

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir.

Yazıdan devamla; bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır.

Söz konusu genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

13.05.2020

 

Geri dön