12.05.2021
11:56
EN

Nefes Kredisi

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere TOBB koordinasyonunda yürütülen “Nefes Kredisi” projesi tekrar başlamaktadır.

Nefes Kredisi ile ilgili temel bilgiler aşağıda yer almakta olup, kredi şartları ile ilgili detaylı bilgiyi ilgili banka şubelerinden öğrenebilirsiniz.

 1. Nefes Kredisi, Denizbank’ın tüm şubelerinden kullanılabilir.
 2. Kredi kullanımı 27.04.2020 tarihinde başlayacaktır.
 3. Kullanılacak kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır.
 4. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık %7,50’dir.
 5. Kullandırılacak kredi tutarı; cirosu 3 Milyon TL ve altında olan firmalar için azami 50.000-TL, cirosu 3 Milyon TL ile 25 Milyon TL (dâhil) arasında firmalar için azami 100.000-TL’dir.
 6. Kredi başvurusu yapmak isteyen üyelerimiz öncelikle borsamızdan “Nefes Kredisi Başvurusu içindir” ibaresi ile faaliyet belgesi alacaklardır.
 7. Kredi değerlendirmesi başvuru yapılan banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından yapılacaktır.
 8. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunmaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir.
 9. Kredi kullandırımında iki tip komisyon alınacaktır. KGF kefalet komisyonu ve banka komisyonu;
  1. KGF Komisyonu, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5’u olarak uygulanır. 50.000-TL için 300-TL, 100.000-TL için 600-TL’dir.
  2. Banka Komisyonu, kredi tutarının binde 3’ü olarak uygulanır. 50.000-TL için 150-TL, 100.000-TL için 300-TL’dir.
 10. Aşağıda NACE kodları ve tanımları belirtilen sektörler dışındaki tüm oda ve borsa üyeleri krediden faydalanabilecektir.

64.92.04 – Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

64.99.01 – Faktoring faaliyetleri

66.12.04 – Döviz bürolarının faaliyetleri

66.19.06 – Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

 

Borsamızdan faaliyet belgesi alınması sonrasındaki tüm kredi başvuru ve kullanım süreci ilgili bankalar tarafından yürütülecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Dr. Erçin GÜDÜCÜ

İzmir Ticaret Borsası

Genel Sekreter

 

 

Faaliyet Belgesi Başvurusu İçin

Üyelik ve Kararlar Müdürlüğü

E-posta: uyelikkararlar@itb.org.tr

Tel: 0.232.4811027-28-99, 0.232.4811176

27.04.2020

 

Geri dön