21.06.2021
04:29
EN

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik

Sayın Üyemiz,

“Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2421)” 18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

 

Bu karara göre, 15/01/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın “Gümrük Vergisi” başlıklı 2inci maddesinde yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikli yapılmıştır.

Söz konusu 2inci maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir.

“MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır”

Söz konusu 2inci maddenin eski şekli aşağıdaki gibidir.

“MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır”

 

Söz konusu 2inci madde de atıf yapılan "Tarife Kontenjanı" başlıklı 1inci madde ise aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – (l) 14/412010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota Ye Tarife Kontenjanı idaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

     

GTP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı

Miktar (Ton)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

100.000

10.01

Buğday ve mahlut

1.500.000

10.03

Arpa

700.000

10.05

Mısır

700.000

10.06

Pirinç

100.000

Not: 10.01 nolu GTP ürününde tarife kontenjanı miktarı 15 Aralık 2019 tarih ve 30979 sayılı Resmi Gazete ile 1.000.000 tondan 1.500.00 tona çıkarılmıştır.

 

Saygılarımızla

18.04.2020

 

Geri dön