08.05.2021
16:11
EN

KKYDP Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomik Yatirimlarin Desteklenmesi Hk. Tebliğ

Sayın üyemiz,

26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de; Kirsal Kalkinma Yatirimlarinin Desteklenmesi Programi Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomik Yatirimlarin Desteklenmesi Hakkinda Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Başvurular ve detaylı biligiler için tıklayınız.

31.10.2014

 

Geri dön