10.05.2021
10:50
EN

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, mücbir sebep  dönemine isabet eden yükümlülüklere yönelik açıklamalar, mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ve çalışma usul ve esasları ile Tebliğin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan İç Genelge ile belirlenmiştir.

Tebliğin uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı söz konusu İç Genelge'ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
Bilgilerinize sunarız.

08.04.2020

 

Geri dön