08.05.2021
15:53
EN

Covid 19 Salgınının Tarım Üretimini Engellemesi Kapsamında Alınan Kararlar

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği tarafından 03.04.2020 tarihinde yapılan duyuru ile; tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanması ve bunun yanında salgının, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması hususlarının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Duyurudan devamla; Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların, Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi, tarımsal üretim arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunması amacıyla Valilikçe alınan kararlar aşağıda sunulmaktadır.

Bu kapsamda;

  1. Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarınızın barınma, çalışma alanlarının il/ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlükleri ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
  2. Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır.
  3. Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim atanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi hususları,

Bilgilerinize sunulmaktadır.

T.C. İzmir Valiliği duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

03.04.2020

 

Geri dön