08.05.2021
17:01
EN

COVİD-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu 2020/5 Sayılı Genelge Hk.

Sayın Üyemiz,

COVİD-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu 2020/5 Sayılı Genelge 02 Nisan Perşembe günü 31087 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelgede, COVİD-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirlerin alındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnalar dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVİD-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda genelgede belirtilen şartların birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği hususu yer almaktadır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

02.04.2020

 

Geri dön