08.05.2021
16:48
EN

DUYURU : T.C. Ticaret Bakanlığı "Sermaye Şirketlerinin Kar Dağıtımları hk."

Değerli Üyemiz
 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın TOBB’a ilettiği 31.03.2020 tarihli yazısında Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını koruması yönünde aşağıdaki duyurunun yapılması talep edilmiştir.
 
“kamunun iştirak olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi...”
 
hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
İzmir Ticaret Borsası
 

02.04.2020

 

Geri dön