19.04.2021
21:03
EN

KORONA // Mücbir Sebep Durum Sorgusu

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 24 Mart 2020 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 518 sıra no’lu Veri Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla bahse konu mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca; söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır.

Mükelleflerin, anılan Tebliğ kapsamında ilan edilen mücbir sebep hali kapsamına girip girmediklerini, Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi ( https://ivd.gib.gov.tr ) ekranından sorgulamaları mümkün hale getirilmiştir. Bunun için; İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapıp, solda yer alan menüde “Bilgilerim” sekmesinin seçilip açılan menüde “518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” başlığına tıklanması gerekmektedir.

Faaliyette bulunulan sektöre göre mücbir sebep halinin tespitinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınmaktadır. Ancak Tebliğin 3.maddesinin 3.Fıkrasına göre; mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

30.03.2020

 

Geri dön