21.06.2021
03:24
EN

Natürel Tiftik Satışı Hk.

Sayın Üyemiz,

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden alınan 23 Ocak 2020 tarih ve 2137 sayılı yazı ile Birliğin depolarında mevcut stoklarıyla sınırlı takriben 108 Ton 2019 yılı mahsulü natürel tiftiğin, 40 Ton'luk partiler halinde zincirleme olarak açık artırma yoluyla seanslar halinde satışa sunulacağı Borsamıza bildirilmiştir.

Yazıdan devamla; açık artırma, 4 Şubat 2020 Salı günü saat 11.00'de Macun Mahallesi 171. Sok. No:4 Yenimahalle/ ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası'nda yapılacaktır.

Satış gerçekleşmediği takdirde veya kalan miktar için ihale 18 Şubat 2020, 3 Mart 2020 ve 17 Mart 2020 Salı günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.Tekrarlama günleri için ayrıca yazı gönderilmeyecek olup, miktar ve diğer değişiklikler Tiftikbirlik websayfasından yayınlanacaktır. 

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibate geçiniz.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

30.01.2020

 

Geri dön