21.06.2021
04:02
EN

E-Arşiv Fatura Düzenlemesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 bin TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarının 5 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

19.11.2019

 

Geri dön