20.05.2024
19:18
EN

Stopaj Tahsilatı Hk.

Sayın Üyemiz
 
Bilindiği üzere,164 Seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri gereğince, zirai ürün vergisi (stopaj)
ödemekle yükümlü olan taraflarla birlikte Ticaret Borsalarına da müteselsil sorumluluk yüklenmiştir.
İlgili mevzuata göre, üyelerimiz müstahsil alımlarında tescil işlemlerini beyanname verme süresi içinde
borsada yaptıkları takdirde, hayvansal ürünlerde stopaj %2’den %1’e, diğer zirai ürünlerde ise %4’den
%2’ye inmektedir.
 
TOBB tarafından tüm borsalar için merkezi bir tescil yazılımı geliştirilmiştir. TOBB tescil yazılımı ile
tüm borsalarda tescil uygulamalarının standart hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle
borsamızca uygulanmakta olan; müstahsil makbuzlarından, borsamızda stoğu bulunmayan ya da dış borsa
alış tescili olmayan maddelere ait faturalardan nakit veya kredi kartı ile stopaj tahsilatı yapılması
uygulamasının kaldırılması zorunluluğu doğmuştur.
 
Borsamız Yönetim Kurulu’nun 12.09.2019 tarih ve 75 sayılı toplantısında, TOBB tescil yazılımına ve
diğer Borsalara uyum sağlanması amacıyla, tescil işlemlerinde aşağıdaki şekilde uygulama yapılmasına
karar verilmiştir:
 
1) Teminatlı ve alivre işlemler hariç (stopajlarını KDV alacaklarından mahsup etmeleri nedeniyle veya
muhtasarla ödeme yaptıklarından) tescili yapılacak müstahsil makbuzlarından veya girişi olmayan
faturalardan zirai stopaj tahsilatı yapılmaması, zirai stopajlı işlemlerden muhtasar beyanname ve tahakkuk
sureti ile stopajın ilgili vergi dairesine ödendiğine dair (vergi tahsil alındısı) makbuzunun aslına bakarak
tescilin gerçekleştirilmesi,
 
2) Uygulamaya geçiş sürecinde sıkıntı yaşanmaması için 2019 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının
geçiş dönemi olarak değerlendirilmesi ve bu aylar için mevcut uygulamada olduğu üzere müstahsilden
yapılan zirai ve hayvansal ürünlerden veya girişi olmayan faturalardan stopaj tahsilatı yapılmasına devam
edilmesi,
 
3) 2019 Kasım ayında ve sonrasında müstahsilden alınan zirai ve hayvansal ürünlerin tescilinde borsamızca zirai stopaj tahsilatı yapılmayacaktır.
 
4) 2019 yılı Ekim ayı müstahsilleri için, borsamızca yapılacak olan son zirai stopaj tahsilat tarihinin 25
Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimi olması ve bu tarihten sonra borsamızca zirai ve hayvansal
ürünlerden stopaj tahsilatı yapılmaması.
 
Hususlarını bilgilerinize sunar ve gereğince işlem yapılmasını önemle rica ederim.
 
Saygılarımla
Dr. Erçin Güdücü
Genel Sekreter

18.09.2019

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: