20.05.2024
17:31
EN

Üye Bilgilerinin Beyanı hk.

 

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere, sizlerin ve Borsamızın tabi olduğu yasalar ve yönetmelikler gereğince, tüm üyelerimizin  bilgilerini, firma unvanı, adres, vergi dairesi, imza yetkilisi, sermaye, vb. konularda gerçekleşen değişikliklerini ilgili belgelerle (imza sirküleri, sicil gazetesi vb.) birlikte bir ay içinde Borsamıza beyan etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Ancak, bazı üyelerimiz bu değişiklikleri beyan etmedikleri için zaman zaman karşılıklı sorunlar yaşanmaktadır.

Bu sorunları yaşamamak ve sizlerle sağlam bir iletişimde bulunabilmek için aşağıda ilgili maddelerini sunduğumuz yasalar ve yönetmelikler gereği firma olarak yapacağınız tüm değişiklikleri en kısa sürede Borsamıza bildirmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Dr. Erçin GÜDÜCÜ
Genel Sekreter

 

İlgili Kanun ve Yönetmelik maddeleri;

5174 sayılı kanunun 32’nci maddesinin 2’nci fıkrası;

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.”

 

- Borsa Muamelat Yönetmeliğinin Değişikliklerin Bildirilmesi ve Üyelerin Durumlarının Takibi başlıklı 12’nci maddesi;

Değişikliklerin bildirilmesi ve üyelerin durumlarının takibi
Madde 12 — Üyelerden ticaret siciline kayıtlı olanlar, durumlarında meydana gelen ve 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır. Bildirim bir dilekçe ile yapılır. Bildirime esas teşkil eden belgeler de dilekçeye eklenir. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

- Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin Değişikliklerin Bildirilmesi ve Üyelerin durumlarının Takibi başlıklı 13’üncü maddesi;

Değişikliklerin Bildirilmesi ve Üyelerin Durumlarının Takibi
Madde 13 — Oda ve borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları oda veya borsalara bildirmek zorundadır.

18.09.2019

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: