10.05.2021
09:58
EN

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Haziran ve Temmuz 2018 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayınlandığı üzere; aşağıda konu başlıkları, karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatlarında yapılan değişiklikleri bilgilerinize sunarız. 

  • Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/960/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Temmuz 2018 tarihli ve L 169 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • Bulgaristan'da küçük ruminant vebasının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin 2018/954/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Temmuz 2018 tarihli ve L 168 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • Organik ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı hakkında 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasına dair 1235/2008/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü tadil eden 2018/949/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Temmuz 2018 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine ilişkin 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/950/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Temmuz 2018 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • "Choucroute d'Alsace", "Cidre Contentin” ve "Pitina” adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2018/938, 2018/939 ve 2018/930 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 166 ve L 165 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
  • Bangladeş'ten betel yaprağı içeren gıda maddeleri ithalatının geçici olarak askıya alınmasına dair 2014/88/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/935/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Temmuz 2018 tarihli ve L 165 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
  • "Xylella fastidiosa" zararlı organizmasının AB'de yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere dair 2015/789/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/927/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Haziran 2018 tarihli ve L 164 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • AB'de balıkçılık olanaklarının belirlenmesine dair 2018/120/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/915/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2018 tarihli ve L 163 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • Ege Adaları için belirlenen tarım programı hakkında 181/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2018/916/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2018 tarihli ve L 163 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
  • Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 2018/917/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2018 tarihli ve L 163 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

 

27.07.2018

 

Geri dön