30.05.2024
21:54
EN

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sayın Üyemiz,

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.12.2023 tarih 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilke ve kurallar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “üretici, tedarikçi ve” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “işletmelerin uymaları” ibaresi “ticarette uyulması” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendi değiştirilmiş, (j) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya bent eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “süresi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen süreyi” ibaresi “süresi otuz günü” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan “temini karşılığında” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir fatura veya fatura yerine geçen belge için” ibaresi eklenmiş ve “en az yarısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir fatura veya fatura yerine geçen belge için” ibaresi eklenmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

 

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

14.12.2023

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: