20.05.2024
18:07
EN

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünlere Kira Destekleme Ödemesi

Sayın Üyemiz,

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Buna göre; söz konusu karara söz konusu karar aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir.

"İlave kira desteği

MADDE 2/A - (1) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faalieyt gösteren lisanslı depo işletmelerine, 2nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üst sınırları geçmemek üzere, en fazla 6 ay süre ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçervesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL'yi geçmemek üzere nakliye desteği verilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca ilave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini 5300 sayılı Kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL'yi geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilir."

Söz konusu kararın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

22.01.2018

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: