21.06.2021
03:56
EN

Tescil İşlemlerindeki 30 Günlük Süre Hk

Sayın Üyemiz,
 
5174 Sayılı TOBB Kanununun Borsa işlemlerinin tescili başlıklı 45 ve 46’ıncı
maddesinde, faturalarda 30 günlük süre içinde tescilinin yapılması, sürenin
geçmesi durumunda tescil ücretinin yüzde elli fazlasıyla tahsil olacağı
belirtilmektedir.
 
Bu nedenle 5 Eylül 2017 tarihi baz alınarak, belirtilen tarihten sonra kesilen
müstahsil makbuzlarının ve satış/alış faturalarının Borsamız tescil servisine
intikalinde 30 günlük süreye dikkat edileceği ve bu sürenin geçmesi halinde tescil
ücreti tahsilinin anılan kanun gereği yüzde elli fazlasıyla yapılacağı hususunu
bilgilerinize sunarım.

08.09.2017

 

Geri dön