28.05.2024
04:18
EN

Deprem Felaketi Sebebiyle Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınacak Tedbirler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, deprem felaketi sebebiyle alınacak tedbirleri bildirdiği ilgi yazıda, 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01:00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen illerde merkezi yer alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapacak olan anonim ve limited şirketlerin toplantıya çağırılan genel kurullarının, şirketlerin temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân dâhilinde olduğu belirtilerek, bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı iletilmektedir.

İlgi yazıda devamla;

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan şirketlerimizce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilmekte, bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

 

Bununla birlikte, 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan ve 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01:00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkezi yer alan anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantıları ile bu illerde daha önce genel kurul toplantısı icra etmeyi planlayan şirketler bakımından ilave tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;
 
  • Şirket merkezi sayılan illerde yer alan veya şirket merkezi sayılan illerde yer almamasına karşın bu illerde genel kurul toplantısını icra etmek üzere 6102 sayılı Kanun ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından 6/2/2023 tarihinden önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân dahilinde bulunduğu,
  • Bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı bildirilmektedir.
 
 
 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

 

13.02.2023

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: