10.05.2021
11:07
EN

İstihdamla Büyüyen Türkiye

9/2/2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam teşviklerine ilişkin yararlanma şartları ve aytıntılarını bilgilerinize sunarız.

687 SAYILI KHK (09.02.2017)

YARARLANMA ŞARTLARI

1- Sigortalının 01/02/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması

2- Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması

3- Sigortalının işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması

4- Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması

TEŞVİK MİKTARI

1- Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

2- Ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

3- Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

TEŞVİK MİKTARI VE SÜRESİ

* 31.12.2017 tarihine kadar işe alınanlar için geçerlidir.

* Asgari ücretle çalışan bir kişi için yaklaşık 800 TL’lik bir indirim söz konusudur.

05.04.2017

 

Geri dön