20.06.2024
08:29
EN

İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

T. C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Kurumları tarafından küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerinin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlükleri ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisinin verilmiş olduğu, ihracata ilişkin işlemlerin belirtilen esaslara göre yapılacağı iletilmektedir.

 
1- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunurken;
 
-Kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri,
 
-İhraç edilecek ülke,
 
-İhraç edilecek miktar,
 
-Kesim programı (tarih aralığı),
 
-İhracat tarihi
 
Bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.
 
2- Genel Müdürlükleri tarafından ve Kombina Müdürlükleri tarafından toplanan ön talepler incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktar belirlenir. Tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarları, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlükleri tarafından bildirilecektir.
 
3-Sözleşme imzalanan ihracatçı firma, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacaktır. Yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesini Kurumumuza ibraz edecektir.

 

4- İhracatçı firmalar öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki koyun, keçi yetiştirici birliklerine yönlendirilir. Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzular temin edilecektir.

 
5- İhracatçı firma, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlükleri'ne ibraz edecektir.
 
6- İhraç amaçlı kuzuların kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacaktır. Kesimler resmi veteriner hekim kontrolünde ve Kurumları veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirilecektir.
 
7- Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneği Kurumları veteriner hekimleri tarafından görev yaptığı Kombina Müdürlüğü'ne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacaktır. Ayrıca, Kombina Müdürlükleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogram bildirilecektir.
 
8- Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderler ihracatçı firmaya ait olup Et ve Süt Kurumu'nun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 
9- İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.
 
İhraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacaktır. Bu amaçla ihracat yapacak olan firmaların "İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Ön Talep Toplama Formu"nu doldurarak Genel Müdürlükleri Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Denizli Kombina Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerekmekte olduğu iletilmektedir.
 

İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı Ön Talep Toplama Formu

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

 

04.08.2022

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: