21.06.2021
03:36
EN

Ur-Ge Proje Başvurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,
 
Borsamız tarafından 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” kapsamında Ekonomi Bakanlığına Ur-Ge Projesi başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. 
 

Proje başvurusunu yapacak olan Borsamız “İşbirliği Kuruluşu” olarak anılacaktır. Proje başvurusunda Borsamız üyesi en az 10 şirketin (Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri) projede yer almayı kabul etmesi gerekmektedir.

Söz konusu proje başvurusunun onaylanması durumunda, öncelikle projede yer alan şirketlere ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaç analiz raporu ve proje yol haritası oluşturulacaktır. Ardından İşbirliği Kuruluşu tarafından analiz sonuçları da göz önünde bulundurularak eğitim, danışmanlık, küme tanıtım ve yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri organize edilecektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecek, geri kalan %25’i ise projede yer alacak şirketler tarafından karşılanacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Borsamız tarafından yapılacak Ur-Ge projesi başvurusunda yer almak isteyen Borsamız üyesi firmaların aşağıda yer alan ön başvuru formunu en geç 31 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar arge@itb.org.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Proje Ön Başvuru Formu

Not: Ur-Ge Projeleri hakkında daha detaylı bilgi için Ar-Ge Müdürlüğümüz ile iletişime geçiniz.

Bilgilerinize

 

17.03.2017

 

Geri dön