15.06.2024
23:00
EN

Deri ve Sakatat Satışı

T. C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Genel Müdürlükleri tarafından 2022 yılı Mayıs - Ağustos aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler ile Küçükbaş sakatatlan online teklif toplama usulü ile satılacağı bildirilmektedir.

Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 28.03.2022 tarihi saat 14:00’a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere, Kurumlarının Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü'ne kayıt için teslim edilecektir.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler :

  • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
  • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
  • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
  • Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi,
  • Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca belirlenen tutardaki geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.

Ön teklifler 30.03.2022 tarihi saat 10:00 ile 01.04.2022 tarihi saat 16:00 arasında verilecektir.

 

Online (e-ihale) tarihleri :

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi : 05 Nisan 2022 Salı günü saat 10:00

Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi :  05 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00

Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi : 05 Nisan 2022 Salı günü saat 16:00

Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri İhalesi : 06 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10:00

 Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi : 06 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00

 

Geçici Teminat Tutarları :

Büyükbaş deri için : 75.000,00 TL

Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için : 80.000,00 TL

Küçükbaş deri için : 3.000,00 TL

Küçük Bağırsak için : 2.500,00 TL 

Küçükbaş Sakatat için : 5.000,00 TL

Not : Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

22.03.2022

 

Geri dön

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: