10.05.2021
10:48
EN

Üye Firmalarımızın Aidat Borçları Hakkında

Sayın Üyemiz,

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,  19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre, 30.06.2016 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu bulunan üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, aidat asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitini 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödediklerinde, aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödeyebilecekler ve bu borçlarına gecikme zammı tahakkuku yapılmayacaktır.

Üyelerimizin kanunun tanıdığı bu haktan yararlanabilmeleri için, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, bu kapsamda ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tahsili ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Kanunun tanıdığı bu imkandan yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin borsamıza kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.

Bilgilerinize sunulur.

19.08.2016

 

Geri dön