10.05.2021
11:33
EN

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Sayın üyemiz,

19 Haziran 2016 raih ve 29747 sayılı Resmi Gazete'de; 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesi hk tebliğ yayınlanmıştır. 

20.06.2016

 

Geri dön