14.05.2021
03:38
EN

Gelir Vergisi Genel Tebliği

30.4.2021 Tarihli Resmi Gazete'de "314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği" yayımlanmıştır. 

Bu Tebliğ ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı kapsamında, 9. maddenin 1, 6 ve 10 numaralı bent hükümlerine göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları, bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması, muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler ve elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim konularında detaylı açıklamalar yapılmıştır. 

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası
 

30.04.2021

 

Geri dön