14.05.2021
03:57
EN

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları İle Esnaflara Verilen Destek Süreleri Uzatılmıştır

30.4.2021 tarihli Resmi Gazete'de ''4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'' yayımlanmıştır. 

İş Kanunu'nun Geçici 10. maddesi uyarınca,  her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.4.2020'den itibaren 3 ay süreyle 25'inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmış ve 28.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile bu istisnalara  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de eklenmiştir. Söz konusu Karar ile bu süre yeniden; 17.5.2021 tarihinden itibaren 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası
 

30.04.2021

 

Geri dön