14.05.2021
03:15
EN

Seyahat Kısıtlamaları ve Tedbirler

T.C.İzmir Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'nden alınan yazıda; İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/23) İngiltere, Danimarka ve Hindistan Seyahat Kısıtlamaları ve Tedbirler bildirilmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu doğrultuda Covid-19 virüsünün geçirmiş olduğu mutasyonun ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İngiltere ve Danimarka’dan ülkemize gerçekleştirilecek uçuşlar durdurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı'nın 20.04.2021 tarihli ve 588 sayılı yazısından ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan İngiltere varyantının (B.1.1.7), günümüzde tüm ülkelere yayıldığı, dünyada ve Türkiye’de Covid-19 tanısı alan kişilerde artık yaygın olarak saptanan Covid-19 alt tipi olduğu ifade edilerek son gelişmeler doğrultusunda konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda İngiltere varyantına (B.1.1.7) ilişkin olarak durdurulan İngiltere ve Danimarka uçuşlarının açılmasının ve son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan kişilere uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasının uygun olacağının,

Sağlık Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarihli ve 595 yazısından ise Hindistan’dan ülkemize gelecek kişilere yönelik ilave tedbirlerin uygulanmasının uygun olacağının mütalaa edildiği görülmektedir.

Bu kapsamda ;

- Valilik Makamı'nın 04.01.2021 tarihli ve 19443926-952.03.03.05-12 sayılı ve 25.01.2021 tarihli 19443926-952.03.03.05-1254 sayılı talimatları ile İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına,

- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14.04.2021 tarih ve 0-2021/21 no’lu kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilen “yurt dışından gelen kişiler için uygulanan son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunluluğunun” İngiltere ve Danimarka’dan gelen kişiler için de uygulanmasına,

- 22 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son 10 gün içerisinde Hindistan’da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınmasına, Türkiye’ye girişlerini takiben Valiliğimizce belirlenen Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda 14 gün karantina altına alınmalarına, 14. günün sonunda PCR testi yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinalarının sonlandırılmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildiği bildirilmektedir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

28.04.2021

 

Geri dön