14.05.2021
04:48
EN

UFUK Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına ülkemiz tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağladığından bahisle, bu programın ülkemizdeki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sağlandığı ifade edilmektedir. Ufuk Avrupa Programı'nın gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmaların program çağrılarına başvuru yapabileceği ifade edilmektedir.

Kayıt için TIKLAYINIZ .

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

26.04.2021

 

Geri dön