14.05.2021
03:54
EN

Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2021 tarih ve 6768 sayılı yazısında “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri” uygulamaları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Mutasyona uğrayan Covid­19 virüsünün İngiltere varyantının ülkemizde günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artışlara yol açması nedeniyle ilgi (b) Genelgemiz ile kısmi kapanmaya yönelik yeni tedbirler uygulamaya konularak salgınla mücadeledeki tedbirlerin etkinliği artırılmıştır.

Salgınla mücadele sürecinde tedbirlerin belirlenmesi kadar alınan tedbirlere uyumun sürekli ve kesintisiz bir şekilde denetlenmesi ve denetim faaliyetlerinin de etkin ve sonuç alıcı bir şekilde yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bir yılı aşacak şekilde uzunca bir süredir sürdürülen salgına karşı mücadelede kalıcı başarı elde etmek için başta aziz milletimiz olmak üzere, Vali ve Kaymakamlarımız'ın koordinesinde kolluk kuvvetlerimiz ile denetim ekiplerimiz tarafından yoğun bir uğraş/çaba gösterilmekte ve bireysel/toplumsal anlamda çok ciddi fedakârlıklar yapılmaktadır.

Bu yoğun uğraş, çaba ve fedakarlıklara karşın son dönemlerde özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, konaklama tesislerinde Covid­19 tedbirlerine aykırı tutum ve davranışlara, şehirlerin cadde, bulvar ve meydan gibi yerlerde vatandaşlarımızın yoğunlaşmasına ve sokağa çıkma kısıtlamalarındaki muafiyetlerin zaman zaman kötüye kullanılmasına dair görüntüler kamuoyuna yansımaktadır. Kısıtlamalardan muaf tutulan alanların istismarına yönelik ortaya çıkan görüntüler doğal olarak salgınla mücadele sürecinde yapılan fedakârlıklara ve samimiyete gölge düşürmektedir. Bu şekildeki suiistimallere fırsat verilmemesi süreç içerisindeki temel görevimizdir.

Salgınla mücadele amacıyla alınan kararlar ve belirlenen önlemlerin tutarlılığının ve etkinliğinin sorgulanmasına neden olan bu durumun önüne geçilebilmesi için temel esasları ilgi (a) Genelgemizle belirlenen “Dinamik Denetim Süreci” çerçevesinde;

1. Denetimlerin odak noktasını ilgi (b) Genelgemiz ile yürürlüğe konulan sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve işyerlerinin açılış ­kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacaktır.

2. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

3. Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Vali ve Kaymakamlarımız'ın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) denetimler gerçekleştirilecektir.

4. Geniş katılımlı denetimlerin hazırlıklarına 15 Nisan 2021Perşembe gününden itibaren başlanılacak ve en üst seviyede personelin katılımıyla 17­-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak şekilde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 17­-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

5. Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;

5.1­ Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır.

5.2­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edilmesi sağlanacak ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın, muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecektir.

5.3­ Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecektir.

5.4­ Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarımızca 10.00­-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacaktır.

5.5­ Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacaktır.

6. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;

6.1­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için iller arasında gerekli koordinasyon sağlanarak valiliklerce şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacaktır.

6.2­ Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

6.3­ Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecektir.

7. Konaklama tesislerine yönelik denetim faaliyetlerinde;

7.1­ Konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olup olmadığı kontrol edilerek Güvenli Turizm Sertifikası olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacaktır.

7.2­ Tesislere girişte HES Kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu'nun Ek 2. maddesi hükmü doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan kişilerarasında olup olmadığı hususları kontrol edilerek sahte rezervasyon vb. hileli yolların önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanılması önlenecektir.

7.3­ Konaklama tesisleri içerisinde bulunulan yeme ­içme yerlerinin sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verip vermediği, masada en fazla iki kişiye servis açılması sınırlamasına uyulup uyulmadığı, yiyecek ­içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları denetlenecektir.

7.4­ Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi vb. müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00’de sona erdirilmesi sağlanacaktır.

7.5­ Konaklama tesisleri için ilgili Genelgelerimiz ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığı hususları detaylı bir şekilde kontrol edilecektir.

8. İşyerlerinin açılış ­kapanış saatlerine yönelik denetim faaliyetlerinde;

8.1­ 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerine geçici olarak ara verilen hamam, sauna, güzellik merkezi/salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler ile internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının kapalı durumda olup olmadıkları kontrol edilecektir.

8.2­ Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) hafta içi günlerde saat 18.00’de kapanmış olması sağlanacaktır.

8.3­ Yeme­ içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarda masada müşteri kabul edip etmedikleri ve gel ­al ile paket servis için belirlenen saat sınırlamalarına uyup uymadıkları denetlenecektir.

8.4­ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 10.00­-17.00 saatleri arasında faaliyet göstermeleri öngörülen market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açılış­kapanış saatlerine uygun hareket edip etmediklerine bakılacaktır.

8.5­ Ramazan ayı boyunca özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılması hususu ile bu saatten iftar saatine kadar sadece satış işlemi yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

9. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecektir.

 

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Borsası

20.04.2021

 

Geri dön