İzmir Ticaret Borsası

Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Temmuz 2012 tarihli ve 28363 sayısı resmi Gazete' de yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hk.

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin (Tebliğ No: 2009/62) yürürlükten kaldırıldığı 25 Temmuz 2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Hk.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği 27 Temmuz 2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÖNEMLİ - 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çok önemli düzenlemeler içermektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÖNEMLİ - 283 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 283 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, bazı meslek kollarında uygulanacak esnaf muaflığı hakkında açıklamalar ile basit usulden gerçek usule veya gerçek usulden basit usule geçişin şartları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk