İzmir Ticaret Borsası

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 07.04.2015 tarih 6823 sayılı yazısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisini haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  4 Mayıs 2015 tarih ve 29345 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı İle ilgili Tebliğ (Bireysel Makine Ekipman)

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapmsamında Bireysel Sulama Manine ve Ekipmanlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Birinci Bölüm 3 Mayıs 2015 tarih ve 29344 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı İle ilgili Tebliğ (Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım)

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapmsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Birinci Bölüm 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+ Projesi Anket Çalışması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 27.04.2015 tarihli yazıda, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan "Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerim Eğitimi ve Mikro-KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi (InToGeneration)" adlı Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olup, bahse konu projenin önemli çıktılarından biri olan anketin Oda ve Borsalarımıza üye KOBİ'ler tarafından doldurulmasının önemi belirtilmiştir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk