İzmir Ticaret Borsası

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla hazırlanan "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Karar"ı 14 Şubat 2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB COSME Programı- Kümelenme Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan gelen 03.02.2015 tarih ve 2131 sayılı yazıda, KOSGEB'in 27.01.2015 tarihli yazısına atfen; Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan ve ülkemizde KOSGEB tarafından koordinatörlüğü yapılan COSME programı kapsamında “COS-CLUSTER-2014-3-03-Cluster Go International” çağrısı yayınlandığı belirtilmiştir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun

Sayın Üyemiz,

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun 17 Şubat 2015 tarih ve 29270 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında

Sayın Üyemiz;

TOBB'dan gelen "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na yönelik olarak, Endüstriyel Tasarım Envanteri oluşturulması için firmaların bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan gelen 06.02.2015 tarih ve 2450 sayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Suudi Arabistan'ın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağını duyurduğu yeni ithalat uygulaması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında yapılan yazışmalar sonucunda, Suudi Arabistan Gümrük İdaresi'nden örnek bir mektup sunulduğu bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk