İzmir Ticaret Borsası

Kore-Türkiye Kamu Alımları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu ile Kore Cumhuriyeti Kamu İhale Hizmetleri Kurumu (KİHK) ve İstanbul’da bulunan Kore Ticaret Merkezi ile işbirliği içinde 9-10 Temmuz 2012 tarihlerinde, İstanbul’da “Kore-Türkiye Kamu Alımları Semineri ve Paydaşlar Toplantısı” düzenleneceği bildirilmiştir. 

Sözkonusu seminer kapsamında, Türk girişimcilerin Kore kamu alımları pazarına giriş ve yatırım imkanları ile diğer ilgili ticaret konuları hakkında sunumlar yapılacağı, paydaşlar arasında bu alanlarda bilgi paylaşımı sağlanacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, sözkonusu seminer ve toplantının düzenlenmesindeki temel amaçların, Türkiye ve Kore kamu alımları pazarına giriş imkanları hakkında Kore ve Türkiye kökenli isteklilerin bilgi edinmelerini sağlamak ve her iki ülkede gerçekleştirilen kamu alımları ihalelerine katılım konusunda Türk ve Kore isteklileri arasında ortaklık/işbirliği oluşturmak ve mevcut işbirliklerini geliştirmek olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle iki ülkenin kamu alımları alanında bilgi paylaşımında bulunulacağı ve tesis edilebilecek muhtemel işbirliklerinin görüşüleceği söz konusu ortak platformda, Kore kamu alımları pazarına katılmak isteyen veya Kore isteklileri/girişimcileri ile işbirliği yapılmasıyla ilgilenen Türk girişimcilerin de bu seminere ve toplantıya katılımlarının faydalı olacağının düşünüldüğü ilgi yazıda ifade edilmektedir.Anılan seminere ilişkin ayrıntıların kesinleşmesini müteakip program katılımcılara anılan Kurumca iletilecektir.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmek üzere,
a) Halihazırda Kore kamu alımları pazarına katılan ya da Kore ile yatırım ilişkileri bulunan firmalarımızın olup olmadığı ve varsa bunların hangi alanlarda ve büyüklükte olduğu,
b) Sözkonusu seminer ve toplantı kapsamında Kore Cumhuriyeti yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinden öğrenmek istedikleri bilgilerin neler olduğu,
c) Kore kamu alımları pazarında ilgilendikleri alanların neler olduğu,
d) Sözkonusu seminere katılmak isteyen firma temsilcilerinin iletişim bilgileri ve firmaları hakkında kısa bilgi içeren,
bir bilgi notu talep edilmektedir.    

Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin temsilci bilgileri ile yukarda belirtilen konulardaki görüşlerini TOBB'a iletilmek üzere 13 Haziran 2012 Çarşamba gününe kadar Borsamızın 0.232.4842954 no'lu faksına yada arge@itb.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmetedir.

Saygılarımızla

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mayıs Ayı Pamuk Bülteni

Sayın Üyemiz,

Mayıs ayı "Aylık Pamuk Bülteni"ne aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://itb.org.tr/TR/excel_docs/bulten_aylikpamuk.xls

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TCI-Network Akdeniz Konferansı

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansından alınan yazıda 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde İzmir’de “Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme” teması ile bir konfenas düzenleneceği bildirilmiştir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gürcistan ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

 

Sayın Üyemiz,

Gürcistan'dan Avrupaya ihraç edilecek ürün tarifelerini içeren Genelletirilmiş Tercihler Sistemini  http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx linkinden inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rusya Federasyonu Yatırım Fırsatları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda Rusya Federasyonu Hükümeti'nin, başkent Moskova'daki yatırım imkanları üzerine bir kitapçık hazırladığı belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk