İzmir Ticaret Borsası

BMGK Irak Yaptırım Listesinin Güncellenmesi

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 22.10.2018 tarih ve 15585 sayılı yazı ile BM Nezdinde Daimi Temscilciliğimizden alınan bir yazıya atfen;  BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin Başkanlığı tarafından BM nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Notaların örneği Birliğimize iletilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 30.10.2018 tarih ve 16100 sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler İşler Genel Müdür Yardımclığı'ndan almış oldukları bir yazıdan hareketle; ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla "Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO) altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan "Besic Direniş Gücü" ve örgütün ticari faaliyetlerini yürüten "Bünyat Taavün Besiç" ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine dahil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk