İzmir Ticaret Borsası

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

Saynı Üyemiz;

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik 21 Mart 2017 tarih 30014 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hacizli Satış

Sayın Üyemiz;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınan 24.03.2017 tarihli yazıda; Müdürlüklerince 30.03.2017 tarihinde birinci, satılamadığı takdirde 06.04.2017 tarihinde ikinci satışı yapılacak olan 6183 sayılı Amme ALacaklarınının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Haczedilen Menkul Malların açık arttırma ile satılacağı belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk