10.12.2023
13:58
EN

Tarım Gençlerle Yükseliyor: 2023


Tarım Gençlerle Yükseliyor: 2023

Yarışmacı Bilgileri:

* Ad Soyad
* Doğum Tarihi
* Doğum Yeri
* T.C. Kimlik No
* E-Posta
* Cep Telefonu
* Başvurunun Yapıldığı İl
* Eğitim Durumu
* Meslek

Proje Fikri Bilgileri:

* Başvuru Kategorisi
* Projenin Adı
* Projenin Hedef Kitlesi
* Projenin Özeti (En fazla 2000 karakter uzunluğunda yazınız)
* Projenin Konusu (En fazla 2000 karakter uzunluğunda yazınız)
* Projenin Amacı ve Önemi (En fazla 4000 karakter uzunluğunda yazınız. Projeninizin amaçlarını önem derecesine göre sıralayınız.)
* Projenizin Muhtemel Reel Çıktıları (En fazla 2000 karakter uzunluğunda yazınız. Projenizin uygulanması durumunda ortaya çıkacak sonuçları sıralayınız.)

Proje Fikri Detayları:

Aşağıda yer alan soruları her maddeyi en fazla yarım sayfa olacak şekilde kısa ve net şekilde açıklayınız.

* Yenilikçilik (Fikrinizin yenilikçi yönü nedir? Tümüyle mi yenilikçi? Değil ise mevcut uygulamalara hangi yönleriyle nasıl bir yenilik getiriyor? Hangi alanlarda nasıl bir farklılık sunuyor? Mevcut ürünü hangi açılardan farklılaştırıyor veya geliştiriyor?)
* Hayata Geçirilebilirlik (Fikrinizin, ülkemizin mevcut kaynakları ve altyapısı dikkate alındığında kolaylıkla hayata geçirilebilir nitelikte mi? Gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, teknoloji, işbirliği, finansman vb. tümünü belirtiniz.)
* Yaratacağı Katma Değer (Fikriniz hayata geçtiği takdirde yaratacağı katma değer nedir? Fikrinizin hedef pazarını, pazar payını, ekonomik açıdan yaratacağı katma değeri, istihdama artısı vb. açıklayınız.)
* Sosyal ve Çevresel Etkiler (Fikrinizin uygulama bölgesinde yaratacağı sosyal ve çevresel etkiler neler? İşgücüne katılım, kentsel veya kırsal kalkınmaya etkileri, kültürel artıları, turizm etkisi, çevreci yönü vb. tüm özelliklerini belirtiniz.)
* Sürdürülebilirlik (Fikriniz ne kadarlık bir süre için planlanmıştır. Süresiz ise, fikrinizin süresiz uygulanmasını gerektiren nedenler neler? Fikrinizin sürdürülebilir bir uygulama olması için nelere ihtiyaç vardır?)

* Güncel Özgeçmişiniz (CV) (Sadece .jpg, .jpeg, .pdf biçiminde dosya yüklenebilir)

Varsa proje dosyası veya diğer dokümanlarınızı aşağıdan başvurunuza ekleyiniz: (Sadece .jpg, .jpeg, .pdf biçiminde dosya yüklenebilir)
Dosya 1


* Güvenlik Kodu
kod 

* Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.


Yarışma hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İZMİR TİCARET BORSASI “TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR” PROJE FİKRİ YARIŞMASI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA ONAY FORMU

Bu aydınlatma metni ve açık rıza onay formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun(“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Borsası tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, www.itb.org.tr sitesine girilerek yarışmaya başvuru yapılmak ve site üzerinden veya elden iletilen başvuru dosyaları suretiyle yarışmacılara ait ad – soyad, T.C.Kimlik numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi, gönderdiğiniz mail içerikleri, gerçekleştirilen iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz ve yarışmanın gerçekleştirilmesine ilişkin alınması gereken sair kişisel veriler İzmir Ticaret Borsası “Tarım Gençlerle Yükseliyor” Proje Fikri Yarışması kapsamında düzenlenen yarışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörüldüğü üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

Yarışmacılar iş bu aydınlatma metni ve onay formunun kişisel verilerinin başvuru yapmak suretiyle düzenlenmekte olan yarışmaya ait şartname çerçevesinde işlenmesine, saklanması ve aktarılmasına açıkça rıza göstermektedirler.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5.maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına” hukuki sebebine dayanarak İzmir Ticaret Borsası “Tarım Gençlerle Yükseliyor” Proje Fikri Yarışması’na ait web sitesi üzerinden yapılan başvuru ve sonrasında online olarak veya fiziken iletilen ayrıntıları Yarışma Şartnamesinde yer alan kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Yarışmacı tarafından İzmir Ticaret Borsası’na bildirilen şahsi bilgiler ile İzmir Ticaret Borsası’nda öğrenci için tutulan kayıtlar ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda Yarışmacı tarafından “açık rıza” hükümleri çerçevesinde rıza gösterilmiş olup, söz konusu kayıtların tutulması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin olarak Yarışmacı tarafından rıza gösterilmektedir. Buna göre Yarışmacı, İzmir Ticaret Borsası’na karşı 6698 sayılı Kanunu ihlal nedeniyle herhangi bir şikayet yoluna başvurmayacağını/başvurulmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yine bu onay ile yarışmacı adının, soyadının ve fotoğraflarının yarışma sonunda İzmir Ticaret Borsası’nın yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına açıkça onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü bu metin ile veri sorumlusu İzmir Ticaret Borsası tarafından Yarışmacı yapılmış ve bu metin Yarışmacı tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre İzmir Ticaret Borsası’na iletebilirsiniz.

 

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz. Çerez kullanım tercihinizi belirtiniz: