04.08.2020
22:58
EN

Danışmanlar

Danışman

Borsanın tarım ve genel ekonomi faaliyetleri ile ilgili olarak bilimsel ve istatiksel araştırma ve incelemeleri yapmak, yaptırmak veya yapılmasını takip ederek raporlanmasını sağlamak. İTB'nin kamuoyu önünde itibarını koruyacak ve geliştirecek, İTB'nin diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilişki ve işbirliğini geliştirecek, lobi faaliyetleri, işbirlikleri ve projeler konularında çalışmalar hazırlayarak öneriler sunmak ve bunlardan uygun görülenlerin uygulanması sırasında destek ve koordinasyon görevleri yürütmek. Borsanın TOBB akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve Stratejik plan hazırlıklarına destek vermek. Genel Sekreter tarafından görev alanına uygun olarak verilecek diğer görevleri yürütmek.

 

Sağlık Danışmanı 

Borsa personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile sağlık yardımları kapsamına alınan anne ve babalarının hastalıkları ile ilgili ön muayenelerini ve tedavilerini yapmak,

Muayene ve tedavisi gereken kişinin durumu kendi ihtisası dışında ise ilgili branştaki doktora ve hastaneye havale etmek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek Borsa binasında görevli olduğu saatlerde; Borsa üyelerinin acil durumlarında, ani vakalarında, rahatsızlık hallerinde derhal müdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak, Borsa meclisi, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından kendisine mesleği ile ilgili sorulan konularda yazılı ve sözlü mütalaa vermek

Hürriyet Top Kadıoğlu    hurriyettopkadioglu@itb.org.tr

 

 

 

 

Geri dön