23.10.2021
20:35
EN

Danışmanlar

Danışman

Borsanın tarım ve genel ekonomi faaliyetleri ile ilgili olarak bilimsel ve istatiksel araştırma ve incelemeleri yapmak, yaptırmak veya yapılmasını takip ederek raporlanmasını sağlamak. İTB'nin kamuoyu önünde itibarını koruyacak ve geliştirecek, İTB'nin diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilişki ve işbirliğini geliştirecek, lobi faaliyetleri, işbirlikleri ve projeler konularında çalışmalar hazırlayarak öneriler sunmak ve bunlardan uygun görülenlerin uygulanması sırasında destek ve koordinasyon görevleri yürütmek. Borsanın TOBB akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve Stratejik plan hazırlıklarına destek vermek. Genel Sekreter tarafından görev alanına uygun olarak verilecek diğer görevleri yürütmek.

 

Sağlık Danışmanı 

Borsa personeli ile personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile sağlık yardımları kapsamına alınan anne ve babalarının hastalıkları ile ilgili ön muayenelerini ve tedavilerini yapmak,

Muayene ve tedavisi gereken kişinin durumu kendi ihtisası dışında ise ilgili branştaki doktora ve hastaneye havale etmek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek Borsa binasında görevli olduğu saatlerde; Borsa üyelerinin acil durumlarında, ani vakalarında, rahatsızlık hallerinde derhal müdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak, Borsa meclisi, yönetim kurulu başkanı ve genel sekreter tarafından kendisine mesleği ile ilgili sorulan konularda yazılı ve sözlü mütalaa vermek

Hürriyet Top Kadıoğlu    hurriyettopkadioglu@itb.org.tr

 

Koordinatör

Başkanlık Makamının katıldığı görüşmeler, toplantılar için gerektiğinde konuşma metinlerinin ve bilgi notlarının hazırlanması ve Başkanlık Makamına arzını koordine etmek. Başkanlık Makamının katıldığı toplantılarda konuşmalarının olduğu durumlarda konuşmalara eşlik edecek sunumların hazırlanmasını sağlamak. İTB'nin kamuoyu önünde itibarını koruyacak ve geliştirecek, diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilişki ve işbirliğini geliştirecek, lobi faaliyetleri ve işbirlikleri konularında çalışmalar hazırlayarak Genel Sekreter’e öneriler sunmak. Borsa işleyiş ve hizmetlerini iyileştirici, geliştirici uygulama öneri ve /veya projeleri hazırlamak ve onaya sunmak. Borsa birimleri arası çalışmaları teşvik edecek ve geliştirecek faaliyetler geliştirmek. Önerdiği proje ve çalışmalarda ya da Genel Sekreter tarafından görev verilmesi halinde; Borsa içi veya dışından ekiplerle birlikte çalışarak, diğer projelerde de rol almak, yönlendirme, koordinasyon ve/veya izleme görevlerini Genel Sekreter’den alacağı talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmek. Genel Sekreter tarafından görev verilmesi halinde Borsa organ toplantıları ve komisyon toplantılarına iştirak etmek. Rapor ve görüş hazırlamak. Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirileceği toplantılara katılmak, toplantılara ilişkin izleme raporları hazırlamak. Görevlendirilmesi durumunda Borsa’yı temsilen kurul, çalışma grubu vb. yer alır ve çalışmalara katılmak.

Zeynep Tansuğ            zeyneptansug@itb.org.tr

 

 

Başkanlık Danışmanı

Borsa’nın tarım, ekonomi, sosyal politika konularındaki faaliyetleri ile ilgili olarak, gerek ülkemiz ve gerekse Dünya çapında olmak üzere kendisinden talep edilecek veya kendisinin yapacağı ön araştırma ve incelemeleri sonucunda oluşturacağı bilimsel ve istatiksel araştırma ve incelemeleri yapmak veya yapılmasını takip ederek Borsa üyeleri veya kamuoyu önünde paylaşılması, tartışılma veya bilgilendirmeye hazır hale getirilmesini sağlamak. Önerdiği projelerde ve/veya Genel Sekreter tarafından görev verilmesi halinde Borsa içi veya dışından ekiplerle birlikte çalışmak, diğer projelerde de yer alma, yönlendirme, koordine ve/veya izleme görevlerini Genel Sekreter’den alacağı talimatlar doğrultusunda yürütmek. Genel Sekreter tarafından görevlendirilmesi halinde Borsa organ toplantıları ve komisyon toplantılarına iştirak etmek. İhtiyaç halinde raporlar ve görüşler düzenlemek. Borsanın yayın çalışmalarına destek vermek. Borsa Genel Sekreteri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirileceği toplantılara katılmak. Toplantılara ilişkin izleme raporları sunmak. Genel sekreter tarafından görev verilmesi halinde üyelerin katılacağı toplantılar için görüş, konuşma, rapor ve/veya sunumlar hazırlamak. Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi durumunda Borsayı temsilen kurul, çalışma grubu vb. yer almak ve çalışmalara katılmak.

Mustafa Yağcıoğlu           mustafayagcioglu@itb.org.tr

 

 

Geri dön