09.07.2020
21:16
EN

IPARD

IPARD Nedir?
Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. 

IPARD programının Amacı
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 Tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) programı; Türkiye Katılım öncesi dönemdeki önceliklerini dikkate alarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı ve işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Hedefleri

  • Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak,
  • Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek,
  • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili hazırlık yapmak.

IPARD Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

 

 

Geri dön