22.09.2021
20:59
EN

EUROSTAT Tarımsal İstatistikler

Eurostat Tarımsal istatistikler veritabanı Ortak Tarım Politikası'nın temel hedefleri izlemek için tasarlanmıştır. Tarımsal istatistiklerin kapsadığı konular ise; 

  • Çiftlik yapısı,
  • Tarım arazisi kullanımı,
  • Emek girdisi,
  • Üretim,
  • Arz / kullanımı,
  • Fyatları ve
  • Tarımsal gelirin oluşumu.

Kapsamlı bilgiler hem ulusal düzeyde ve hem de bölgesel düzeyde mevcuttur. Söz konusu veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

  
 

 

Geri dön