İzmir Ticaret Borsası

Mahsul Limon (İnterdonato) Satış ihalesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 09.08.2018 tarih ve saat 16:00’da Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılan 5.118 ton İnterdonato Limon satış ihalesinde satışı gerçekleşmeyen 3.560 ton İnterdonato Limon, şartname ve yönetmelik esaslarında 31.08.2018 tarihinde tekrar satışa arz edileceği bildirilmiştir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 17.08.2018 tarih ve 12501 sayılı yazı ile Türkiye İşveren Sendikaları Komisyonunca (TİSK) iletilen bir yazıya atfen; Konfederasyonun kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programının 2018 yılı için başlatıldığı Borsamıza bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk