İzmir Ticaret Borsası

İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere; ''Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7143 Sayılı Kanun'' 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu'na bu kanunla eklenen geçici maddede, gerçek kişi veya kuruluşların kendi arsa veya arazilerinde 31 Aralık 2017 tarihinden önce yaptıkları ruhsatsız yapı ve ilaveler ile Kamuya ait arsa ve arazilerde aynı tarihten önce yaptıkları yapı ve ilavelerin ruhsatlandırılmasının yolu ve işlemleri konu edilmektedir.
 
Bu doğrultuda; söz konusu yapılandırma kanununun İmar Kanunu’na etkileri hakkında üyelerimizi bilgilendirme amacıyla İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince 5 Temmuz Perşembe günü, saat 14:00’da, Borsamızda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
 
Katılım içim lütfen tıklayınız.
E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk