İzmir Ticaret Borsası

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar hk.

Sayın Üyemiz,
 
26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütecektir. Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin Komisyon toplanmadan en geç 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi, en son 27.02.2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Listeyi inceleyerek işyeri sınıfınıza ait değişiklik talebinizin bulunması halinde, www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar adresinden ulaşabileceğiniz Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formlarını, işyeri tehlike sınıflarına yapılan itirazların değerlendirilmesi prosedürüne uygun şekilde doldurarak, en geç 05.12.2017 Salı günü mesai bitimine kadar info@itb.org.tr adresine e-posta ile iletmeniz veya Gazi Bulvarı No:2 Konak-İZMİR adresimize elden teslim etmeniz gerekmektedir.
 
Borsamıza süresi içinde iletmiş olan değişiklik talep formları, tarafımızdan 7 Aralık 2017 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecektir.
 
Bilgilerinize sunulur.
E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk