İzmir Ticaret Borsası

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği

Sayın Üyemiz,

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla 26 Ağustos 2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazetede “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği” (Tebliğ No: 2017/32) yayınlanmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban’ın Türkiye’ye Resmi Ziyareti Kapsamında Düzenlenen “Türkiye-Macaristan İş Forumu” Sonuç Raporu

Sayın Üyemiz,

DEİK'ten alınan yazıda, Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban’ın Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)’nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel’de “Türkiye-Macaristan İş Forumu”nun düzenlendiği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıyla ilgili sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk