İzmir Ticaret Borsası

COSME 2017 Yılı Çalışma Programı

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 15.02.2017 tarih ve 2773 sayılı yazı ile KOSGEB Başkanlığı'nın, COSME Programının 2017 yılı Çalışma Programı ve çerçevesinde proje teklif çağrılarına ilişkin bilgileri Borsamıza bildirilmiştir.

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulanmaya konulmuştur.

Ayrıntılı çalışma programını ve başvuruların doğrudan KOSGEB Başkanlığına iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ayrıntılı çalışma programına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk