İzmir Ticaret Borsası

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2014/43) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41)  10 Ekim 2015 tarih ve 29498 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Arnavutluk Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 06.10.2015 tarih 411 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığından alınan 06.10.2015 tarih 116296 sayılı yazısında, Arnavutluk Ekonomi kalkınma, Turizm, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığından alınan bilgilere istinaden, anılan Bakanlığa bağlı olarak Teknik ve Ekonomik Kalkınma Bölgesi (TEDA) Spitalla Arnavutluk’un en kalkınmış bölgesi olan Dures’te resmi olarak faaliyete açılmış olduğu, anılan bölgenin işletilmesi ile ilgili olarak firma tekliflerinin 28 Ekim 2015 Tarihine kadar kabul edildiği belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bölgesel yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 05.10.2015 tarih 514 sayılı yazıda; Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğünden aldıkları yazıda, 2010 yılı AB-Türkiye mali işbirliği programlaması kapsamında, 19.09.2014 tarihi itibari ile AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” başlatıldığı bildirilerek, Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6.000 firmaya, ihale yöntemi ile belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı, anketle firmalara altyapı ve hizmetler, satış ve tedarik, rekabet, yenilik, kapasite, yatırım yeri ve izinler, finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacağı belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İTB Eylül Ayı Emtia Bülteni

Sayın Üyemiz,

Borsamız Ar-Ge Müdürlüğünce hazırlanan Eylül 2015 Emtia bülteni yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk