İzmir Ticaret Borsası

İhale İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 29/09/2015 tarih ve 46954 sayılı yazıda; Daire Başkanlığı'nca 19,20,21,22 Ekim 2015 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulüyle yapılacak satış ve kiralama ihale ilanı Borsamıza gönderilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İTB Eylül Ayı Pamuk Bülteni

Sayın üyemiz,

Borsamız Ar-Ge Müdürlüğünce hazırlanan Eylül ayı pamuk bülteni yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İhale İlanı hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihale ilanı açıklamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk