İzmir Ticaret Borsası

İTB Haziran Ayı Emtia Bülteni

Sayın üyemiz,

Borsamız Ar-Ge Müdürlüğünce hazırlanan Haziran 2015 Emtia bülteni yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

34. ATC Yıllık Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 14.07.2015 tarih ve 13558 sayılı yazıda, Amerikan- Türk Konseyi (ATC)'nin , ABD ve Türkiye ticari, savunma, teknoloji ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir iş örgütü olduğu bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk