İzmir Ticaret Borsası

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım-Satımına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

16/05/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete'de sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayınlanmıştır. 

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk