İzmir Ticaret Borsası

AB Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan 23.11.2012 tarihli yazıda; “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” çerçevesinde, 20-23 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da Türk ve AB firmalarını bir araya getirecek bir eşleştirme faaliyetinin gerçekleştirileceği ve Antalya’daki etkinlikte ayrıca, Mısır, Tunus ve Filistin’de yatırım ve iş yapma ortamı konularını içeren “Atölye Çalışmaları” gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Antalya’daki Türk ve AB Firmaları arasında sağlanacak eşleşmeyi, Mısır, Tunus ve Filistin’de gerçekleştirilecek üçlü iş görüşmeleri takip edecektir. “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi”ne iştirak etmek isteyen üyelerimizin http://businessbridges.tobb.org.tr/ adresinde yer alan müracaat formunu 13 Aralık 2012 tarihine kadar doldurması gerekmektedir.

Müracaat eden üyelerimiz arasından Antalya’daki etkinliğe davet edilecekler, müracaat formundaki bilgiler çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı, Birliğimiz ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin oluşturacağı bir Çalışma Grubu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar ile Antalya’daki etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi üyelerimize iletilecektir.  

Bilgilerinize

Ek: AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi Fizibilite Çalışması Özet Bilgi Notu

E-Commodity Bazaar
İTB Akıllı Tarım Portalı
Toprak ve Çocuk