22.10.2018
01:09
EN

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü

Sayın Üyemiz,

İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında piyasanın talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için teorik ve pratik mesleki eğitimler düzenlenecektir.

MEGİP kapsamında,

  • İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Kontenjan hesaplanmasında küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacaktır. Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.
  • Protokol kapsamında mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde düzenlenen eğitimlere katılanlara MYK belgesi, verilemeyen mesleklerde eğitimlere katılanlara MEB veya üniversite onaylı belge verilecektir.
  • Toplam mesleki eğitimin dörtte birlik süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.
  • İstihdam sürecinin 120 günden az olan mesleki eğitimler için en fazla 360 günde, yüz yirmi günden fazla olan mesleki eğitimler için en fazla eğitim süresinin üç katı sürede tamamlanması gerekmektedir.
  • En az yüzde elli oranında verilen istihdam taahhüdü işveren bazlı uygulanacaktır. Mesleki eğitim devam ederken gerçekleştirilen istihdamlar da istihdam yükümlülüğün yerine getirilmesinde geçerli sayılacaktır.

Söz konusu eğitimlere ilişkin mevcut taleplerin MEGİP Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi ve MEGİP Gelen Tablosu'nun işveren tarafından doldurularak 6 Eylül Perşembe gününe kadar arge@itb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıda yer alan sunumlara tıklayınız.

1.  MEGİP Protokolü

2. MEGİP Teşvikleri

Bilgilerinize sunarız.

03.09.2018

 

Geri dön